Advokát

Charakteristika

Advokát poskytuje právní služby podle zákona o advokacii, zejména zastupuje klienty v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajuje klienty v trestních věcech, poskytuje právní poradenství a zpracovává právní rozbory.

Specifikace

  • Obhajování klientů v trestních věcech.
  • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva.
  • Zpracovávání právních rozborů a stanovisek.
  • Poskytování právního poradenství.
  • Vedení příslušné dokumentace, shromažďování a posuzování důkazního materiálu.
  • Studium příslušné dokumentace.
  • Sepisování listin.