CAD/CAM specialista

Charakteristika

CAD/CAM specialista zpracovává zakázky strojírenského směru pomocí grafických programů z oblasti CAD/CAM.