Cukrář

Charakteristika

Cukrář vyrábí všechny druhy cukrářských výrobků, těst, náplní a polev, zpracovává čokoládu na čokoládové výrobky, vyrábí cukrovinky a zmrzliny.

Specifikace

 • Příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu.
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro přípravu cukrářských výrobků.
 • Vytváření receptur a výrobních postupů a navrhování složitějších cukrářských výrobků.
 • Výroba cukrářských těst, hmot, náplní a polev, polotovarů a dalších cukrářských výrobků.
 • Tvarování těsta a pečení a dohotovování výrobků.
 • Obsluha a seřizování strojů a zařízení na výrobu cukrářských výrobků.
 • Řízení výrobních linek a zařízení v cukrářské a cukrovinkářské výrobě.
 • Výroba zákusků, dortů, a restauračních moučníků.
 • Ruční zdobení a dohotovování výrobků.
 • Výroba jemného pečiva, slaných sušenek, nečokoládových cukrovinek a jiných chuťovek.
 • Výroba modelovací a marcipánové hmoty a výrobků z nich.
 • Výroba zmrzlin a zmrzlinových pohárů.
 • Řemeslná výroba čokolády a výrobků z ní.
 • Odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů a hotových výrobků.
 • Testování a posuzování kvality výrobků pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu.
 • Balení, aranžování a vystavování výrobků.
 • Expedice a prodej hotových výrobků.
 • Skladování, uchovávání, resp. zmrazování výrobků.