Doučovaní jazyků

Lektor Angličtiny Lektor Francouzštiny Lektor Ruštiny Lektor Španělštiny Lektor Korejštiny Lektor Nemčiny Lektor Češtiny více

Výuka cizích jazyků je nezbytná pro dorozumívání se mezi jednotlivými národy, které nehovoří stejným jazykem. Jejím cílem je zvýšení jazykových znalostí, aby byli lidé schopni komunikovat v cizím jazyce a aby poznali reálie dané země a porozuměli tak jejím kulturním zvyklostem.[1] Na osvojování cizího jazyka má vliv několik proměnných. Patří mezi ně zejména věk učícího se, metody, které učitelé jazyků využívají a strategie učení jazyka, které používají samotní žáci.

Strategie osvojování jazyka

Strategie pomáhají k rozvoji klíčových kompetencí, které jsou součástí Rámcového vzdělávacího programu o jehož naplnění školy usilují. Strategie učení se cizímu jazyku představují postupy napomáhající žákům v osvojování a používání jazyka. Dělí se na přímé a nepřímé strategie. Přímé slouží přímo k procesu učení, dělí se do několika dalších skupin:

kognitivní - procvičování jazyka, shrnutí, dedukce kompenzační - odhadování, mimika paměťové - asociace, pojmové mapy.[6] Nepřímé strategie působí podpůrně na motivační stránky a dělí se na:

metakognitivní - příprava a plánování učení, anticipace, evaluace afektivní - sebeodměňování, sebepovzbuzování sociální - žádání o vysvětlení, spolupráce s rodilými mluvčími[6] Osvojení strategií může usnadnit získání a uchování znalostí. Každý žák má osvojenou nějakou z strategií, i když se třeba vyhýbá komunikaci v jazyce, v tom případě se jedná o přímou kompenzační strategii. Samotná efektivita strategií je pak ovlivněna mnoha proměnnými, například věkem, genderem, demografickým složením tříd, učitelem atd.

Profese "Doučovaní jazyků" na ProfiLidi.cz

Profilová fotka uživatele
Rýmařov Grafik Kuchař Doučovaní jazyků

grafika, svareni (CO2), vareni, projektovy management

Profilová fotka uživatele
Rýmařov Grafik Kuchař Doučovaní jazyků

grafika, svareni (CO2), vareni, projektovy management

Profilová fotka uživatele
Štěpánov Lektor Češtiny Lektor Biologie

Tímto způsobem bych Vám chtěla nabídnout své doučovací služby pro předměty Český jazyk a literatura + biologické disciplíny (zejména Přírodopis). Mám vystudované Mgr. studium ve výše zmíněných oborech a taktéž…

Profilová fotka uživatele
400 Kč/hod
Štěpánov Lektor Češtiny Lektor Biologie

Tímto způsobem bych Vám chtěla nabídnout své doučovací služby pro předměty Český jazyk a literatura + biologické disciplíny (zejména Přírodopis). Mám vystudované Mgr.…

Profilová fotka uživatele
Nové Zámky Lektor Angličtiny Lektor Španělštiny

Dokončila som magisterský stupeň v odbore anglický jazyk v odbornej komunikácii a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a španielskeho jazyka a literatúry štátnou skúškou z obidvoch cudzích jazykov. Mám…

Profilová fotka uživatele
10 Kč/hod
Nové Zámky Lektor Angličtiny Lektor Španělštiny

Dokončila som magisterský stupeň v odbore anglický jazyk v odbornej komunikácii a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a španielskeho jazyka a literatúry štátnou…

Profilová fotka uživatele
Francie Lektor Angličtiny Lektor Francouzštiny Lektor Ruštiny

Ahojte. Som lektorka francúzskeho jazyka a majiteľka jazykovej školy #Danaslanguages (https://www.facebook.com/danaslanguages/?ref=pages_you_manage), kde vyučujeme s našim fantastickým tímom lektorov-native…

Profilová fotka uživatele
Francie Lektor Angličtiny Lektor Francouzštiny Lektor Ruštiny

Ahojte. Som lektorka francúzskeho jazyka a majiteľka jazykovej školy #Danaslanguages (https://www.facebook.com/danaslanguages/?ref=pages_you_manage), kde vyučujeme s…

Zobrazit více