DTP operátor

Charakteristika

Operátor DTP zpracovává obrazová a textová tisková data a vytváří podklady pro zhotovení tiskové formy v tiskových technikách ve výrobních fázích tvorby layoutu, zlomu tiskoviny a přípravy korektních tiskových dat k osvitu, rytí či vypalování tiskové formy v tiskových technikách.

Specifikace

 • Příjem a kontrola textových podkladů, obrazových předloh pro reprodukci, externích datových souborů, stanovení pracovních postupů a jejich mezioperační kontrola podle platných předpisů a norem.
 • Příjem elektronických dat z Internetu a přenosných médií za pomoci příslušných počítačových programů.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Sazba textů.
 • Úprava vektorové grafiky v příslušných počítačových programech.
 • Tvorba zrcadel novinových, časopiseckých, knižních stran, layoutů akcidenčních tiskovin.
 • Úprava a zlom datových souborů textu, obrazu a grafiky do připraveného zrcadla v příslušných operačních systémech a programech platforem PC a Mac.
 • Příprava tiskových datových souborů pro osvit na film CtF a tiskovou desku CtP.
 • Kontrola externích datových souborů pro osvit v příslušných programech.
 • Mezioperační kontrola, černobílý a barevný digitální náhled.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.

Profese "DTP operátor" na ProfiLidi.cz

Profilová fotka uživatele
480 Kč/hod
Plzeň Grafický designer DTP operátor

www.cando.cz www.reklamnizavody.cz Mám bohaté zkušenosti grafika několika grafických studií a reklamních dílen a mám přehled i o procesu finální výroby, resp. tisku a tedy různých specifikách tiskových příprav…

Profilová fotka uživatele
480 Kč/hod
Plzeň Grafický designer DTP operátor

www.cando.cz www.reklamnizavody.cz Mám bohaté zkušenosti grafika několika grafických studií a reklamních dílen a mám přehled i o procesu finální výroby, resp. tisku a…

Zobrazit více