IT analytik

Charakteristika

Analytik informačních technologií analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje schematické diagramy částí softwarových aplikací i jejich celků.

Specifikace

  • Navrhování a projednávání koncepce řešení softwarových aplikací.
  • Zpracování logických a strukturálních diagramů aplikací.
  • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb.
  • Vytváření uživatelského rozhraní softwarových aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
  • Vytváření analytické dokumentace jednodušších softwarových aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
  • Zpracování systémové dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.