Makléř

Charakteristika

Makléř zajišťuje tvorbu a realizaci strategie a plánu obchodů s cennými papíry pro banku a klienty, uzavírá nejvýznamnější a nejsložitější obchody s cennými papíry.

Specifikace

  • Vykonávání akviziční činnosti bankovních produktů, služeb a obchodů.
  • Vyhledávání a získávání nových klientů banky a obchodních partnerů.
  • Uzavírání nejvýznamnějších a nejsložitějších obchodů s cennými papíry dle pokynů klientů.
  • Zajišťování trvalého přímého kontaktu s českými i zahraničními kapitálovými trhy.
  • Zpracování reportů a vedení předepsané dokumentace.
  • Získávání a vyhodnocování informací o aktuálním dění na tuzemských a zahraničních kapitálových trzích a jejich odborná interpretace a prezentace.
  • Komplexní poradenské, konzultační a zprostředkovatelské služby pro klienty v oblasti kapitálových trhů.