Mechanik

Charakteristika

Mechanik provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Specifikace

  • Čtení a použití technických podkladů.
  • Montáže a opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů a tlakových zařízení.
  • Opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.
  • Opravy a seřizování jízdních kol a dětských vozidel.
  • Opravy zařízení na dělení materiálů pomocí laseru a vodního paprsku.
  • Odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí.
  • Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, plynových a kombinovaných elektroplynových spotřebičů.
  • Montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren.
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Montáže a opravy automatických linek a jejich příslušenství včetně samostatných robotů.