Pekař

Charakteristika

Pekař vyrábí všechny druhy chleba, pečiva a další pekařské výrobky, naváží suroviny, obsluhuje mísicí a tvarovací stroje, provádí obsluhu pece a dohlíží na tvarování výrobků.

Specifikace

 • Příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu.
 • Obsluha příslušných potravinářských strojů.
 • Mísení a výroba různých těst a směsí v závislosti na připravovaných výrobcích.
 • Dělení, tvarování a kynutí těst, pečení výrobků.
 • Osazování pecí a vypékání výrobků, další obsluha pecí.
 • Příprava, výroba a aplikace náplní a ozdob.
 • Odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů i hotového pečiva.
 • Kontrola hmotnosti výrobků.
 • Ruční dohotovování výrobků.
 • Skladování a expedice výrobků včetně vedení evidence.
 • Balení výrobků ručně nebo na balicích strojích a linkách.
 • Záznam sledovaných hodnot ve stanovených kritických bodech.
 • Expedice a prodej hotových výrobků.