Podcaster

Charakteristika

Podcast je zaznamenaná mluvená audiosekvence určená k poslechu z archivu. Výraz podcast, příp. audio RSS (Rich Site Summary) se rovněž užívá pro označení celé sady navazujících audiozáznamů (audiosouborů), tedy podcastů.

Specifikace

Podcasty nelze rozdělovat dle specializace na téma, neboť v tomto ohledu je tolik podcastů, kolik je různých zájmů lidí (podcast může být specializován stejně dobře na vaření, jako na kosmologii).

Podcasty se tedy rozdělují dle autorů, a to na základní tři skupiny:

veřejnoprávní (autorem je veřejnoprávní subjekt) komerční (autorem je soukromoprávní subjekt) individuální / influencerské (autorem je jednotlivec/ci nezaštítěný žádnou institucí) Dále pak dle dosahu k posluchačům:

s mikro dosahem (do 5 000 posluchačů) se středním dosahem (do 50 000 posluchačů) s makro dosahem (do 100 000 posluchačů) s mimořádným dosahem (nad 100 000 posluchačů)

Profese "Podcaster" na ProfiLidi.cz

Profilová fotka uživatele
OnlineMedical s.r.o. Podcaster

https://www.youtube.com/channel/UCrauGLmHQYzFMZZ1-G-A_ZA https://www.facebook.com/groups/languagenetworking https://www.linkedin.com/in/jiriborc/ https://www.facebook.com/groups/podnikatelevcr

Profilová fotka uživatele
OnlineMedical s.r.o. Podcaster

https://www.youtube.com/channel/UCrauGLmHQYzFMZZ1-G-A_ZA https://www.facebook.com/groups/languagenetworking https://www.linkedin.com/in/jiriborc/ https://www.facebook…

Zobrazit více