Právník

Charakteristika

Právník poskytuje právní poradenství, zpracovává právní expertizy a vykonává další odborné právnické činnosti.

Specifikace

  • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva.
  • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu.
  • Právní poradenství.
  • Zpracovávání právních rozborů a stanovisek.
  • Sepisování listin.
  • Správa cizího majetku.