Softwarový Tester

Charakteristika

Softwarový tester připravuje a udržuje vstupní a výstupní dokumenty pro potřeby testování, data potřebná pro testování, provádí samotné vykonávání testů, analyzuje a zpracovává výsledky testů.

Specifikace

  • Analýza požadavků na testování.
  • Tvorba a aktualizace testovací dokumentace.
  • Příprava testovacích dat.
  • Provádění testů podle testovací dokumentace.
  • Dokumentace průběhu testování.
  • Reportování chyb a výsledků testů.
  • Podpora vývojového týmu.