Tanečník

Charakteristika

Tanečník sólista jako umělec v užším slova smyslu tvůrčím způsobem interpretuje sólové taneční, baletní nebo pantomimické role podle uměleckých záměrů choreografa, režiséra nebo baletního mistra. Zpravidla jde o profesionálního tanečníka baletu, současného tance, lidového tance, účinkujícího v různých divadelních produkcích apod.

Specifikace

  • Nastudování sólové taneční, baletní nebo pantomimické role podle záměrů choreografa, režiséra a baletního mistra.
  • Tvůrčí interpretace uměleckého díla podle záměru choreografa a režiséra, případně dalších vedoucích pracovníků.
  • Udržování dobré fyzické, zdravotní kondice a odpovídajícího estetického zjevu.
  • Prohlubování technické a interpretační úrovně absolvováním baletních a tanečních tréninků.
  • Prohlubování umělecké, interpretační a technické úrovně rolí prostřednictvím zkoušek repertoáru.
  • Účast v představeních na divadelních a jiných scénách.