Tlumočník

Charakteristika

Tlumočník tlumočí z jednoho jazyka do druhého.

Specifikace

  • Konzultace s klientem na vyjasnění problematických míst při tlumočení.
  • Příprava na tlumočení seznámením se s prostředím jednání, s odbornými materiály či dalšími podklady potřebnými pro kvalitní tlumočnický výkon.
  • Převod řečníkova mluveného projevu do cílového jazyka.
  • Volba vhodné tlumočnické metody (konsekutivní, simultánní).