Údržbář

Charakteristika

Údržbář zodpovídá za řešení a konzultace technických problémů méně důležitého charakteru na jemu svěřených objektech a zajišťuje běžnou údržbu strojů, zařízení a budov.

Specifikace

  • Běžná údržba mechanického strojního vybavení.
  • Běžná údržba a opravy méně závažných závad na elektrospotřebičích.
  • Demontáž starého vybavení.
  • Příležitostný odvoz/dovoz materiálu/zboží z/na svěřené objekty.
  • Konzultace při výběru a rozhodování o nákupu technického vybavení.
  • Periodické odečty měřících zařízení (vodoměry, plynoměry, elektroměry).
  • Zajištění údržbářských prací na exteriérech i interiérech svěřených budov a prostor.
  • Montáž nově dodaného vybavení.