Zahradní architekt

Charakteristika

Zahradní a krajinný architekt navrhuje architektonické řešení parků, zahrad, sadů a podílí se na ztvárnění zeleně v krajině a urbanizovaném prostředí.

Specifikace

  • Zpracování návrhů řešení ploch zeleně sadovnických a krajinářských úprav.
  • Navrhování struktury zeleně na daných plochách.
  • Navrhování doplnění zelených ploch zahradním mobiliářem.
  • Navrhování městského parteru s větším podílem zelených ploch.
  • Provádění autorského dozoru nad realizací projektu.
  • Zpracování generelu zeleně a stupně projektové dokumentace dle stavebního zákona.
  • Hodnocení stavu vegetačních úprav včetně návrhů na opatření.
  • Inventarizace a pasportizace zeleně.
  • Konzultační a poradenská činnost v oboru činnosti.