Vychovatel

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Vychovatel provádí výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na celkový a specifický rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů a na jejich zájmové vzdělávání podle výchovně vzdělávacích programů činnosti ve školní družině, v domově mládeže, v internátu, popřípadě v jiných zařízeních.

Specifikace

 • Vychovatelství zaměřené na celkový nebo specifický rozvoj osobnosti dětí, žáků i studentů, na rozvíjení zájmového vzdělávání, znalostí a tvořivých schopností podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.
 • Posuzování individuálních zvláštností a potřeb dětí, žáků i studentů, komplexní výchovně vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na celkový rozvoj osobnosti a na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení.
 • Koordinace protidrogové prevence v příslušném zařízení.
 • Tvorba, průběžná aktualizace a příprava, vedení a organizace, rozvíjení a konkretizace výchovných, vzdělávacích, zájmových, sportovních, kulturních a dalších programů pro děti, žáky i studenty školských nebo jiných zařízení.
 • Podněcování osobního vývoje dětí, žáků i studentů.
 • Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do praktické činnosti vychovatele.
 • Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, kupříkladu dětí a žáků, popř. i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
 • Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, využívání variantních výchovných metod, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví a hodnocení jejich účinnosti.
 • Vytváření programů integrace a inkluze dětí, žáků i studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v daném zařízení, poskytování pedagogických konzultačních činností.
 • Vedení evidence o pedagogické činnosti a hodnocení výsledků dětí, žáků i studentů.
 • Poskytování informací a konzultační činnosti, spolupráce se specializovanými odborníky.
 • Plnění úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností.

Profese "Vychovatel" na ProfiLidi.cz

Profilová fotka uživatele
Ostrava Hlídání dětí Doučování Vychovatel

OSTRAVA Absolvovala jsem obor Sociální pedagogika a volný čas na Masarykově univerzitě, od března 2023 pracuji v dětské skupině s dětmi od 1 do 6 let. Baví mě práce s lidmi, ale pozitivní vztah mám i ke všem…

Profilová fotka uživatele
180 Kč/hod
Ostrava Hlídání dětí Doučování Vychovatel

OSTRAVA Absolvovala jsem obor Sociální pedagogika a volný čas na Masarykově univerzitě, od března 2023 pracuji v dětské skupině s dětmi od 1 do 6 let. Baví mě práce s…

Profilová fotka uživatele
250 Kč/hod
Kamenný Přívoz Hlídání dětí Doučování Vychovatel

Mám vystudovanou speciální a resocializační pedagogiku. Práci s dětmi se věnuji již 15let. Pracovala jsme ve školce, družině, nízkoprahovém zařízení i jako osobní asistentka s dětmi s různými druhy postižení.…

Profilová fotka uživatele
250 Kč/hod
Kamenný Přívoz Hlídání dětí Doučování Vychovatel

Mám vystudovanou speciální a resocializační pedagogiku. Práci s dětmi se věnuji již 15let. Pracovala jsme ve školce, družině, nízkoprahovém zařízení i jako osobní…

Profilová fotka uživatele
Kolín Vychovatel

Potřebujete zůstat déle v práci, jdete k lékaři nebo jen s přáteli na kávu nebo za kulturou? Nabízím babičkovské nepravidelné hlídání dětí v odpoledních hodinách. Vyzvednu z MŠ, ZŠ, doprovodím na kroužek nebo…

Profilová fotka uživatele
Kolín Vychovatel

Potřebujete zůstat déle v práci, jdete k lékaři nebo jen s přáteli na kávu nebo za kulturou? Nabízím babičkovské nepravidelné hlídání dětí v odpoledních hodinách.…

Zobrazit více